KẾ HOẠCHXây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiên, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2019 – 2020