Saturday, 11/07/2020 - 23:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phổ Thạnh

Hỗ trợ học sinh Ba Nam huyện Ba Tơ.

Học sinh, giáo viên các trường ở xã Phổ Thạnh, hỗ trợ quần áo, sách vỡ cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Nam, huyện Ba Tơ.